12 07 2024
Publikohen kalendarët për procesin e aplikimit dhe të regjistrimit në Universitetin e Arteve për të dy ciklet e studimeve me kohë të plotë

12 07 2024
Informacion i detajuar mbi zhvillimin e Konkurseve të Pranimit 2024, në Universitetin e Arteve

21 06 2024
Shpallen rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve për Autoritetet Drejtuese dhe Senatin Akademik, në Universitetin e Arteve

29 05 2024
Takim në kuadër të fillimit të procesit të ciklit të tretë të studimeve “Doktoratë në Arte Skenike”, për vitin akademik 2023-2024

28 05 2024
Nënshkruhet marrëveshja e bashkëpunimit ndërmjet Akademisë së Shkencave dhe Universitetit të Arteve

15 05 2024
Projekti UNIVALENS, konferenca The Albanian Procedures for the International Validation of Educational Programs

14 05 2024
Kalendari i edicionit të XIV-të të aktivitetit URA ME TRI HARQE, projekt kulturor i hapësirës mbarë-shqiptare

30 04 2024
Universiteti i Arteve pret Komisionin për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik të Kuvendit të Shqipërisë

26 04 2024
PËRDITËSIM: Thirrje për shprehje interesi të kandidatëve të interesuar për fitimin e titujve akademikë

23 04 2024
Thirrje për vetëkandidim për Rektor dhe anëtar në Senatin Akademik të Universitetit të Arteve

23 04 2024
Shpallet thirrja për shprehje interesi të kandidatëve të interesuar për fitimin e titujve akademikë

19 04 2024
Shpallje për vetëkandidim për anëtarë në Këshillin e Etikës të Universitetit të Arteve

18 04 2024
Ndahet nga jeta në moshën 82 vjeçare, muzikanti i mirënjohur Prof. Kristo Daku

7 04 2024
Urdhër i Rektorit mbi procesin zgjedhor të Autoriteteve Drejtuese dhe Senatit Akademik të Universitetit të Arteve

3 04 2024
Ndahet nga jeta Kolegu, Artisti dhe Miku i mirë, Prof. Ali Oseku

1 03 2024
Informacion: Aplikimet në AKFAL për kredi studentore

1 03 2024
Publikohet rihapja e thirrjes për aplikim për regjistrim në programin e ciklit të tretë DOKTORATË NË ARTE SKENIKE

27 02 2024
Njohja dhe njësimi i diplomave të huaja të arsimit të lartë në Shqipëri ENIC – NARIC

27 02 2024
Informacion mbi kredinë studentore – Java sensibilizuese

27 02 2024
Thirrje për aplikim për Projekt të Infrastrukturës së Kërkimit Shkencor PIKSH në Institucionet e Arsimit të Lartë për vitin 2024

22 02 2024
Thirrje për aplikime në portalin AKFAL për kredi studentore

22 02 2024
Takimi në kuadër të akreditimit të programit të studimit Bachelor në Fotografi, në Fakultetin e Arteve të Bukura

13 02 2024
Thirrje Për Aplikim Në Kuadër Të Programeve Kombëtare Të Kërkimit Shkencor Për Vitin 2024

6 02 2024
Thirrje për aplikime në konkursin e realizimit të Logos për Konferencën Ministrore dhe Dialogut të Politikave Globale, Maj 2024

6 02 2024
Publikohet rihapja e thirrjes për aplikim për regjistrim në programin e ciklit të tretë DOKTORATË NË ARTE SKENIKE

24 01 2024
Lista e kandidatëve fitues për dhënien e gradës shkencore Doktor në Arte Skenike

19 01 2024
Lista e kandidatëve fitues për dhënien e gradës shkencore Doktor në Muzikologji

12 01 2024
Kalendari i sezonit të provimeve të mbartura, Janar 2024

1 12 2023
Konstituimi i Këshillit Studentor të Universitetit të Arteve

21 11 2023
Urdhër i Rektorit mbi Caktimin e datës 27 Nëntor 2023 ditë pushimi

16 11 2023
Vizita e Ministres së Arsimit dhe Sportit në Universitetin e Arteve

9 11 2023
Sesioni informues mbi programin EVROPA KRIJUESE 2021-2027

2 11 2023
Thirrje e Hapur për Programin Creative Europe në fushën e artit dhe kulturës

2 11 2023
Njoftim mbi shtyrjen e afatit të aplikimit në ciklin e III-të DOKTORATË në Muzikologji

23 10 2023
Hapja e Sallës së Madhe të Koncerteve me një dimension të ri ndërkombëtar

18 10 2023
Nis pranimi i aplikimeve për studentët të cilët përfitojnë bursa nga fondi i mbështetjes studentore, për vitin akademik 2023-2024

18 10 2023
Nis pranimi i aplikimeve për studentët të cilët përfitojnë përjashtim ose reduktim nga tarifa vjetore e shkollimit, për vitin akademik 2023-2024

11 10 2023
Kriteret, tarifat dhe kuotat për ciklin e III-të të studimeve, doktoratë në MUZIKOLOGJI

9 10 2023
Rezultatet e konkurseve të pranimit për në programet e studimit të ciklit të dytë MASTER, për vitin akademik 2023-2024

29 09 2023
Aplikimet për në programet e studimit të ciklit të dytë Master i Shkencor/ Master i Arteve dhe Master Profesional, për vitin akademik 2023 – 2024

29 09 2023
Shpallja e Shtëpive Kinematografike fituese për realizimin e projekteve filmike të diplomave Bachelor, R.F.TV. - Pakti për Universitetin, 2022-2023

22 09 2023
Thirrje për aplikim për regjistrim në programin e ciklit të tretë "Doktoratë në Arte Skenike", për vitin akademik 2023-2024

21 09 2023
Rezultatet e konkurrentëve pjesëmarrës në raundin e II-të të konkurseve të pranimit 2023 në Universitetin e Arteve dhe informacion

18 09 2023
Afishohen listat e aplikantëve për konkurrim në programet e studimit të Fakulteteve të Universitetit të Arteve, Raundi i II-të, për vitin akademik 2023-2024

8 09 2023
Informacion i detajuar mbi aplikimet për në Raundin e II-të të Konkurseve të Pranimit 2023, në Universitetin e Arteve

25 08 2023
Rezultatet e konkurrentëve pjesëmarrës në konkurset e pranimit 2023 në Universitetin e Arteve dhe informacion mbi regjistrimet

7 08 2023
Afishohen listat e aplikantëve për konkurrim në programet e studimit të Fakulteteve të Universitetit të Arteve Tirane, për vitin akademik 2023-2024

19 07 2023
Publikohen kalendarët për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në Universitetin e Arteve për të dy ciklet e studimeve me kohë të plotë

13 07 2023
Informacion i detajuar mbi zhvillimin e Konkurseve të Pranimit 2023, në Universitetin e Arteve

13 07 2023
Thirrje e hapur për përzgjedhjen e shtëpive kinematografike që do të realizojnë projektet filmike në kuadër të Paktit për Universitetin

12 07 2023
Leja vjetore 2023 për punonjësit e administratës dhe stafin akademik të Universitetit të Arteve

23 06 2023
Tryeza e rrumbullaket studentëve të muzikologjisë dhe pedagogjisë muzikore të Fakultetit të Muzikës

6 06 2023
Kalendari i sezonit të provimeve të verës, Qershor-Korrik 2023

23 05 2023
Kalendari i sezonit të provimeve të mbartura, Maj-Qershor 2023

11 05 2023
Trajnim, Mësimdhënia e Muzikës për Nxënësit me Aftësi Ndryshe, kodi 22GJ135

9 05 2023
Kriteret dhe rregulloret për pjesëmarrje në konkurset e pranimit për vitin akademik 2023-2024, në Fakultetet e Universitetit të Arteve

5 05 2023
Memorandum Mirëkuptimi për bashkëpunim të ndërsjelltë mes UART dhe “Platformës Akademia” L.L.C.

28 03 2023
Takim mbi hapjen e programit të Ciklit të Tretë, Doktoratë në Arte Skenike

17 03 2023
Takimi mikpritës dhe prezantues në kuadër të Projektit EXPANSION EU4ART

22 02 2023
Njoftim trajnimi për mësuesit e shkollave me orientim artistik

6 02 2023
Kalendari i provimeve të sezonit të dimrit, Shkurt-Mars 2023

25 01 2023
Kalendari i sezonit të provimeve të mbartura, Janar-Shkurt 2023

19 01 2023
Shpallja e rezultateve të kandidatëve në procesin e konkurrimit për studimet e doktoratës për vitin akademik 2022-2023, në Fakultetin e Artit Skenik

23 12 2022
Njoftim mbi regjistrimin e kandidatëve fitues në programin e ciklit të tretë të studimeve, për përfitimin e gradës shkencore DOKTOR NE MUZIKOLOGJI

16 12 2022
Vizita e Kryeministrit në kuadër të inspektimit të punimeve restauruese në Sallën e Madhe të Koncerteve

16 12 2022
Akreditimi i Programeve të Studimit të Ciklit të Dytë Master në Fakultetin e Arteve të Bukura

15 12 2022
Takimet përmbyllëse në Fakultetin e Muzikës, në kuadër të akreditimit të programeve të studimit

9 12 2022
Akreditimi i programeve në Fakultetin e Muzikës

2 12 2022
Vazhdojnë takimet në kuadër të Akreditimit të Programeve në Fakultetin e Muzikës

23 11 2022
Takimet e datave 22 dhe 23 nëntor në kuadër të Akreditimit të Programeve të Studimit të ciklit të dytë në Fakultetin e Muzikës

19 11 2022
Takimet e datave 17 dhe 18 nëntor në kuadër të Akreditimit të Programeve të Studimit të ciklit të dytë në Fakultetin e Artit Skenik

12 11 2022
Takimet në kuadër të Akreditimit të Programeve të Studimit të ciklit të dytë në Fakultetin e Artit Skenik

9 11 2022
Nis pranimi i aplikimeve për studentët të cilët përfitojnë bursa nga fondi i mbështetjes studentore, për vitin akademik 2022-2023

9 11 2022
Nis pranimi i aplikimeve për studentët të cilët përfitojnë përjashtim ose reduktim nga tarifa vjetore e shkollimit, për vitin akademik 2022-2023

3 11 2022
Rezultatet e konkurseve të pranimit për në programet e studimit të ciklit të dytë të studimeve, MASTER, për vitin akademik 2022-2023

31 10 2022
Njoftim për shtyrjen e afatit të aplikimeve për regjistrim në programin e ciklit të tretë të studimeve DOKTORATURË NË MUZIKOLOGJI

31 10 2022
Njoftim për shtyrjen e afatit të pranimit të aplikimeve për regjistrim në programin e ciklit të tretë DOKTORATË NË ARTE SKENIKE

26 10 2022
Rezultatet e konkurrentëve pjesëmarrës në raundin e III-të të konkurseve të pranimit në Universitetin e Arteve dhe informacion mbi regjistrimet

24 10 2022
Afishohen listat e aplikantëve për konkurrim në programet e studimit të Fakulteteve të Universitetit të Arteve, për Raundin e III-të, 2022

30 09 2022
Aplikimet për në programet e studimit të ciklit të dytë Master i Shkencor/ Master i Arteve dhe Master Profesional, për vitin akademik 2022 – 2023

30 09 2022
Njoftim për aplikim në Studimet e Ciklit të Tretë, Doktoratë në ARTE SKENIKE

29 09 2022
Rezultatet e konkurrentëve pjesëmarrës në raundin e II-të të konkurseve të pranimit në Universitetin e Arteve dhe informacion mbi regjistrimet

27 09 2022
Njoftim për aplikim në Studimet e Ciklit të Tretë, Doktoratë në MUZIKOLOGJI

25 09 2022
Afishohen listat e aplikantëve për konkurrim në programet e studimit të Fakulteteve të Universitetit të Arteve, për Raundin e II-të, 2022

9 09 2022
Njoftim për kandidatët që kërkojnë të ndjekin një program të dytë studimi apo të transferojnë studimet në programet e ciklit të parë në Universitetin e Arteve

26 08 2022
Rezultatet e konkurrentëve pjesëmarrës në konkurset e pranimit 2022 në Universitetin e Arteve dhe informacion mbi regjistrimet

6 08 2022
Afishohen listat e aplikantëve për konkurrim në programet e studimit të Fakulteteve të Universitetit të Arteve Tirane, për vitin akademik 2022-2023

20 07 2022
Publikohen kalendarët për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në Universitetin e Arteve për të dy ciklet e studimeve me kohë të plotë

18 07 2022
Thirrje e hapur për përzgjedhjen e shtëpive kinematografike që do të realizojnë projektet filmike në kuadër të Paktit për Universitetin

14 07 2022
Informacion i detajuar mbi zhvillimin e Konkurseve të Pranimit 2022, në Universitetin e Arteve

8 07 2022
Thirrje e hapur për përzgjedhjen e shtëpive kinematografike që do të realizojnë projektet filmike në kuadër të Paktit për Universitetin

9 06 2022
Kalendari i provimeve të sezonit të verës 2022

2 06 2022
Thirrje për aplikime në kuadër të Horizon Europe – Research Infrastructures

31 05 2022
Akreditimi Institucional i Universitetit të Arteve

30 05 2022
Thirrje drejtuar studentëve të UART për pjesëmarrje në Sondazhin Kombëtar të Studentëve përmes plotësimit të pyetësorit

18 05 2022
Kalendari i provimeve të mbartura, Qershor 2022

13 05 2022
Takime informuese dhe trajnuese mbi procesin e akreditimit të programeve të studimit në Universitetin e Arteve

5 05 2022
Thirrje për aplikime nga artistë në kuadër të projektit CAN for BALKANS

15 04 2022
Thirrje e Hapur për Stafin Akademik - Konferenca Ndërkombëtare mbi Dizajnin Mjedisor ICED2022

1 04 2022
Takim me ASCAL në kuadër të Sondazhit Kombëtar të Studentëve 2022

31 03 2022
Një tjetër marrëveshje e nënshkruar në kuadër të implementimit të Paktit me Universitetin

20 01 2022
Vendime të Dekanateve të FM dhe FAB për shtyrje të sezonit të provimeve

7 12 2021
Takim në kuadër të Kampionatit të Sporteve për Universitetet Publike në Tiranë

25 11 2021
Vizita e Grupit të Vlerësimit të Jashtëm në kuadër të Akreditimit Institucional në Universitetin e Arteve

18 11 2021
Nis pranimi i aplikimeve për studentët të cilët përfitojnë bursa nga fondi i mbështetjes studentore, për vitin akademik 2021-2022

11 11 2021
Nis pranimi i aplikimeve për studentët të cilët përfitojnë përjashtim ose reduktim nga tarifa vjetore e shkollimit, për vitin akademik 2021-2022

16 11 2021
Takim për nisjen e vitit të ri akademik dhe mbi ri-akreditimin institucional në Universitetin e Arteve

29 10 2021
Rezultatet e konkurseve të pranimit për në programet e studimit të ciklit të dytë të studimeve, MASTER, për vitin akademik 2021-2022

21 10 2021
Informacion i detajuar mbi Konkurset Pranimit Master, 2021, në Universitetin e Arteve

19 10 2021
Rezultatet e konkurrentëve pjesëmarrës në raundin e III-të të konkurseve të pranimit 2021 në UART dhe informacion mbi regjistrimet

15 10 2021
Afishohen listat e aplikantëve për konkurrim për Raundin e 3-të, në programet e studimit të Fakulteteve të UART, për vitin akademik 2021-2022

12 10 2021
Njoftim për maturantët/ kandidatët që do të aplikojnë ose ri-aplikojnë për konkurrim në Fakultetin e Muzikës për Raundin e III-të

8 10 2021
Thirrje sensibilizuese drejtuar studentëve të Universitetit të Arteve, hapja e qendrës së vaksinimit

7 10 2021
PËRDITËSIM: Thirrje drejtuar studentëve, stafit akademik, ndihmës akademik dhe punonjësve të administratës së Universitetit të Arteve

28 09 2021
Thirrje drejtuar studentëve, stafit akademik, ndihmës akademik dhe punonjësve të administratës së Universitetit të Arteve

27 09 2021
Rezultatet e konkurrentëve pjesëmarrës në raundin e II-të të konkurseve të pranimit 2021 në UART dhe informacion mbi regjistrimet

22 09 2021
Afishohen listat e aplikantëve për konkurrim për Raundin e 2-të, në programet e studimit të Fakulteteve të UART, për vitin akademik 2021-2022

21 09 2021
Publikohen rezultatet e konkurrentëve nga trojet dhe personat me status të veçantë, pjesëmarrës në konkurset e pranimit 2021 në Universitetin e Arteve

3 09 2021
Kalendari i sezonit të provimeve të vjeshtës, Shtator 2021

1 09 2021
Njoftim për kandidatët nga Trojet si edhe kandidatët me status të veçantë që do të aplikojnë për konkurrim në Universitetin e Arteve

31 08 2021
Njoftim për maturantët/ kandidatët që do të aplikojnë ose ri-aplikojnë për konkurrim në Universitetin e Arteve për Raundin e II-të

27 08 2021
Rezultatet e konkurrentëve pjesëmarrës në konkurset e pranimit 2021 në Universitetin e Arteve dhe informacion mbi regjistrimet

6 08 2021
Afishohen listat e aplikantëve për konkurrim në programet e studimit të Fakulteteve të Universitetit të Arteve Tirane, për vitin akademik 2021-2022

19 07 2021
Informacion i detajuar mbi zhvillimin e Konkurseve të Pranimit 2021, në Universitetin e Arteve

14 07 2021
Informacion mbi zhvillimin e konkurseve të pranimit 2021, në Universitetin e Arteve

17 06 2021
Pyetësor drejtuar studentëve të Universitetit të Arteve

28 05 2021
Kalendari i provimeve të mbartura dhe sezonale, verë 2021

20 05 2021
Njoftim për studentët diplomantë Bachelor dhe Master lidhur me regjistrimin në platformën GRADUA

7 05 2021
Kriteret dhe rregulloret për pjesëmarrje në konkurset e pranimit për vitin akademik 2021-2022, në Fakultetet e Universitetit të Arteve

1 04 2021
Vendim i Këshillit të Ministrave për dhënien e statusit të veçantë Universitetit të Arteve

17 03 2021
Faturat për arkëtim për vitin akademik 2020-2021

15 02 2021
Nënshkruhet marrëveshja për restaurimin, rikonstruksionin dhe rinovimin e Sallës së Koncerteve të Universitetit të Arteve

2 02 2021
Kalendari i sezonit të provimeve të mbartura, Shkurt 2021

23 12 2020
Universiteti i Arteve me hidhërim të thellë njofton ndarjen nga jeta të pedagogut të kornos, Andrea Rrapo Canaj

22 12 2020
Struktura vjetore e procesit mësimor në Universitetin e Arteve, për vitin akademik 2020-2021

2 12 2020
Urdhër i Rektorit mbi zhvillimin e analizës vjetore në Universitetin e Arteve

13 11 2020
Rezultatet e konkurseve të pranimit në programet e studimit në Ciklin e Dytë të studimeve, MASTER, për vitin akademik 2020-2021

13 11 2020
Aplikimi për ulje të tarifës vjetore të studimit në programet e ciklit të dytë të studimeve në Universitetin e Arteve

13 11 2020
Aplikimi për bursë dhe / ose përjashtim nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2020-2021, për studentët e ciklit të parë të studimeve në Universitetin e Arteve

2 11 2020
Njoftim mbi nisjen e vitit akademik 2020-2021 në Universitetin e Arteve

2 11 2020
Letër përshëndetëse e Kryetarit të Bashkisë Tiranë drejtuar studentëve për nisjen e vitit të ri akademik 2020-2021

30 10 2020
Shkresë e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr. 5838/2 prot., datë 30.10.2020 - Mbi fillimin e vitit akademik 2020-2021

17 10 2020
Publikohen rezultatet e konkurrentëve pjesëmarrës në konkurset e pranimit 2020 në Universitetin e Arteve, për Raundin e III-të

15 10 2020
Afishohen listat e aplikantëve për konkurrim për Raundin e III-të, në programet e studimit të Fakultetit të Muzikës, për vitin akademik 2020-2021

26 09 2020
Publikohen rezultatet e konkurrentëve pjesëmarrës në konkurset e pranimit 2020 në Universitetin e Arteve, për Raundin e II-të

23 09 2020
Publikohen rezultatet e konkurrentëve nga trojet dhe personat me status të veçantë, pjesëmarrës në konkurset e pranimit 2020 në Universitetin e Arteve

24 08 2021
Afishohen listat e aplikantëve për konkurrim për Raundin e 2-të, në programet e studimit të Fakultetit të Muzikës, për vitin akademik 2020-2021

17 09 2020
Afishohen kalendarët e provimeve sezonale

28 08 2020
Publikohen rezultatet e konkurrentëve pjesëmarrës në konkurset e pranimit 2020 në Universitetin e Arteve

26 08 2020
Njoftim i rëndësishëm mbi organizimin e mbylljes së procesit mësimor për vitet e para dhe të dyta Bachelor, si dhe për vitin e parë Master

20 08 2020
Njoftim për kandidatët pjesëmarrës në konkurset e pranimit 2020 në Universitetin e Arteve

10 08 2020
PËRDITËSIM: Kalendarët për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në Universitetin e Arteve për të dy ciklet e studimeve me kohë të plotë

5 08 2020
Afishohen listat e aplikantëve për konkurrim në programet e studimit të Fakulteteve të Universitetit të Arteve, për vitin akademik 2020-2021

31 07 2020
Shpallje e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve për Autoritetet dhe Organet Drejtuese në Universitetin e Arteve

30 07 2020
Shpallje e rezultateve paraprake për zgjedhjet 2020 në Universitetin e Arteve

27 07 2020
Publikohen kalendarët për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në Universitetin e Arteve për të dy ciklet e studimeve me kohë të plotë

20 07 2020
Informacion mbi zhvillimin e konkurseve të pranimit 2020, në Universitetin e Arteve

30 06 2020
Deklarata e Vienës për Kërkimin Artistik

9 06 2020
Kalendari i provimeve të mbartura dhe sezonale, verë 2020

3 06 2020
Njoftim për studentët diplomantë Bachelor dhe Master lidhur me regjistrimin në platformën GRADUA

29 05 2020
NJOFTIM - Informacion i detajuar lidhur me kthimin në auditorë për mbylljen e vitit akademik 2019-2020 në Universitetin e Arteve

28 05 2020
Informacion i detajuar mbi zbatimin nga Universiteti i Arteve të masave për mbylljen e vitit akademik 2019-2020

5 05 2020
Vendim i Rektorit mbi marrjen e masave për mbylljen e vitit akademik 2019-2020, në Universitetin e Arteve

24 04 2020
Thirrje për Aplikime Bilaterale Kërkimore, Tekniko - Shkencore, mes Shqipërisë dhe Italisë

23 03 2020
Aktivizimi i platformës për realizimin e procesit mësimor e pedagogjik online në Universitetin e Arteve

9 03 2020
Urdhër i Rektorit për ndërprerjen e procesit mësimor për parandalimin e përhapjes së COVID-19

21 02 2020
Universiteti i Arteve bëhet pjesë e rrjetit MEDINEA

7 02 2020
Njoftim i rëndësishëm për studentët e Fakultetit të Muzikës

6 02 2020
Kalendari i provimeve të sezonit të dimrit, Shkurt 2020, në Universitetin e Arteve

21 01 2020
Ministria e Kulturës hap thirrjet për projekte kulturore për vitin 2020

17 01 2020
Prehu në paqe i dashur mik e koleg!

16 01 2020
Njoftim mbi pagesën e tarifës së shkollimit për vitin akademik 2019-2020, në Universitetin e Arteve

15 01 2020
Kalendari i sezonit të provimeve të mbartura, Janar-Shkurt 2020

1 12 2019
Njoftim mbi pezullimin e procesit mësimor deri më datë 6 Dhjetor

26 11 2019
Njoftim i rëndësishëm

19 11 2019
Informacion mbi përdorimin e Kartës së Studentit të mundësuar nga Bashkia Tiranë

7 11 2019
NJOFTIM PËR STUDENTËT: Aplikimi për përjashtimin/ reduktimin nga pagesa e tarifës së shkollimit dhe për përfitimin e bursave të studimit

23 10 2019
Rezultatet e konkurseve të pranimit në programet e studimit në Ciklin e Dytë të studimeve, MASTER, për vitin akademik 2019-2020

18 10 2019
Publikohen rezultatet e konkurrentëve pjesëmarrës në konkurset e pranimit në Universitetin e Arteve, për Raundin e III-të

15 10 2019
Fillimi i Vitit të Ri Akademik 2019-2020

4 10 2019
Njoftim mbi aplikimet në programet e studimit të ciklit të dytë me kohë të plotë, Master profesional dhe Master i shkencave/ Master i Arteve

26 09 2019
Publikohen rezultatet e konkurrentëve pjesëmarrës në konkurset e pranimit në Universitetin e Arteve, për Raundin e II-të

23 09 2019
Listat e aplikantëve për konkurrim në programet e studimit të Fakulteteve të Universitetit të Arteve, në Raundin e II-të, për vitin akademik 2019-2020

5 09 2019
Publikohen rezultatet e konkurrentëve nga trojet dhe personat me status të veçantë, pjesëmarrës në konkurset e pranimit 2019

30 08 2019
Publikohen listat me kandidatët nga trojet dhe personat me status të veçantë, të regjistruar për konkurrim, për vitin akademik 2019-2020

30 08 2019
Kalendari i sezonit të provimeve të vjeshtës, Shtator 2019

26 08 2019
Publikohen rezultatet e konkurrentëve pjesëmarrës në konkurset e pranimit 2019 në Universitetin e Arteve

15 08 2019
Mirënjohje i dashur profesor për të gjithë kontributin Tuaj ndaj filmit dhe studentëve që patën fatin të edukohen profesionalisht nga ju!

10 08 2019
Informacion i përditësuar mbi Konkurset e pranimit 2019-2020, në Universitetin e Arteve

9 08 2019
Publikohen listat e aplikantëve për konkurrim në programet e studimit të Fakulteteve të Universitetit të Arteve, për vitin akademik 2019-2020

7 08 2019
Praktika pune për studentët e Universitetit të Arteve në Galerinë Kombëtare të Arteve

1 07 2019
Njoftim mbi Konkurset e pranimit 2019-2020, në Universitetin e Arteve

7 06 2019
Në datat 10 dhe 11 Qershor 2019, në Universitetin e Arteve do të zhvillohet aktiviteti URA ME TRI HARQE

29 05 2019
Në kuadër të PAKTIT ME UNIVERSITETIN njoftohen studentët e UART se ka nisur aplikimi për Kartën e Studentit

22 05 2019
Thirrje për projekte artistike në kuadër të programit QYTETI I ARTEVE

16 05 2019
Aktivizohet platforma GRADUA, platformë e cila u lejon studentëve të kenë lehtësi kontakti me tregun e punës

6 05 2019
Workshop në Fakultetin e Artit Skenik me një nga kërcimtarët Shqiptarë të spikatur në skenën e sotme europiane, z.Igli Mezini

3 05 2019
Njoftim për stafin pedagogjik, thirrje për aplikime për personel akademik, Universiteti i Torinos

23 04 2019
Lista e studentëve të cilëve u janë akorduar bursa për vitin akademik 2018-2019

3 04 2019
Aksesi në Platfomën e Bibliotekës Universitare Online - EBSCO

4 03 2019
DITËT SPANJOLLE, 4-12 Mars 2019 - Prezantime, Leksione, Workshop-e, MasterClass-e, Koncerte, Premiera Botërore

19 02 2019
NJOFTIM: Zgjedhjet për dy anëtarë studentë të Senatit Akademik si dhe Zgjedhjet për tre anëtare nga të MASR për pozicion në Bordin e Administrimit

13 02 2019
Kriteret dhe rregulloret për pjesëmarrje në konkurset e pranimit për vitin akademik 2019-2020, në Fakultetet e Universitetit të Arteve

7 02 2019
NJOFTIM PËR STUDENTËT: Aplikimi për përjashtimin/ reduktimin nga pagesa e tarifës së shkollimit dhe për përfitimin e bursave të studimit

29 01 2019
Publikohen listat emërore të studentëve përfitues të bursave nga fondi i mbështetjes studentore

29 01 2019
Publikohen listat emërore të studentëve përfitues nga përjashtimi / reduktimi i pagesës së tarifës së shkollimit

25 01 2019
Njoftim mbi ndryshimin e strukturës vjetore të procesit mësimor për vitin akademik 2018-2019

10 01 2019
Njoftim për studentët përfitues të reduktimit të tarifës së shkollimit

14 12 2018
Përfitimi i bursave për studenët e shkëlqyer, studentët që studiojnë në programe studimi në fushat prioritare dhe studentët në nevojë

14 12 2018
Përjashtimi nga pagesa e tarifës së shkollimit për studentët që ndjekin studimet në ciklin parë Bachelor me kohë të plotë, për vitin akademik 2018 – 2019

13 12 2018
Deklaratë e Senatit Akademik të Universitetit të Arteve

12 12 2018
Njoftim për pjesëmarrje në komisionin e shqyrtimit të ankesave, Universiteti i Arteve

2 11 2018
Lista e kandidatëve fitues të regjistruar në Ciklin e II-të të studimeve me kohë të plotë në Universitetin e Arteve, për vitin akademik 2018-2019

23 10 2018
Publikohen listat e kandidatëve fitues në programet e studimit në Ciklin e Dytë, MASTER, për vitin akademik 2018-2019

4 10 2018
Hapen aplikimet në programet e studimit të ciklit të dytë me kohë të plotë, për të gjitha kategoritë e kandidatëve, për vitin akademik 2018-2019

4 10 2018
Publikohen listat e fituesve në programet e studimit të Ciklit të Dytë, program i dytë studimi, për vitin akademik 2018-2019

4 10 2018
Publikohen listat e kandidatëve për transferim studimi në Ciklin e Parë të studimeve me kohë të plotë, për vitin akademik 2018-2019

26 09 2018
Publikohen rezultatet e konkurrentëve pjesëmarrës në konkurset e pranimit 2018-2019, për raundin e dytë

21 09 2018
Njoftim mbi konkurset e pranimit të Raundit të Dytë në Universitetin e Arteve, për vitin akademik 2018-2019

8 09 2018
Nis regjistrimi i kandidatëve që aplikojnë në program të dytë studimi dhe transferim studimesh në ciklin e dytë të studimeve në Universitetin e Arteve

6 09 2018
Kalendari i sezonit të provimeve të vjeshtës, Shtator 2018

5 09 2018
Publikohen listat me fituesit nga trojet dhe personat me status të veçantë, në ciklin e parë të studimeve me kohë të plotë Bachelor, për vitin akademik 2018-2019

28 08 2018
Publikohen rezultatet e konkurrentëve pjesëmarrës në konkurset e pranimit 2018-2019

23 07 2018
Informacion lidhur me procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e studimeve në Fakultetet e Universitetit të Arteve

4 07 2018
Njoftim mbi Konkurset e pranimit 2018-2019, në Universitetin e Arteve

9 06 2018
Kalendari i sezonit të provimeve të verës, Qershor-Korrik 2018

11 05 2018
Kalendari i sezonit të provimeve të mbartura, Maj-Qershor 2018

2 05 2018
Studentët e Departamentit KMDP në Fakultetin e Muzikës vlerësohen me çmime në Maqedoni

17 04 2018
Njoftim për personat që dëshirojnë të aplikojnë në ciklin e studimeve Bachelor në UART dhe që kanë kryer studimet e shkollës së mesme para vitit 2018

12 03 2018
MasterClass në programin e studimit KOREOGRAFI (Bachelor), në Fakultetin e Artit Skenik

21 02 2018
Njoftim i Fakultetit të Muzikës për studentët e orkestrës së ciklit të studimeve Master

15 02 2018
NJOFTIM mbi procedurën e përjashtimit nga pagesa e tarifës së shkollimit për studentët që ndjekin studimet në ciklin parë me kohë të plotë

2 02 2018
Kalendari i provimeve të sezonit të dimrit, Shkurt-Mars 2018, në Universitetin e Arteve

12 01 2018
Kriteret dhe rregulloret për pjesëmarrje në konkurset e pranimit për vitin akademik 2018-2019, në Fakultetet e Universitetit të Arteve

10 01 2018
Kalendari i sezonit të provimeve të mbartura, Janar-Shkurt 2018

20 11 2017
Njoftim për stafin akademik dhe administrativ të Universitetit të Arteve

2 11 2017
Lista emërore e kandidatëve fitues të regjistruar në Ciklin e II-të të studimeve me kohë të plotë në Universitetin e Arteve, për vitin akademik 2017-2018

25 10 2017
Publikohet lista e kandidatëve fitues të regjistruar në Ciklin e II-të të studimeve me kohë të plotë në Universitetin e Arteve, për vitin akademik 2017-2018

30 09 2017
Rezultatet e konkurseve të pranimit për Raundin e II-të, cikli i parë i studimeve BACHELOR në Universitetin e Arteve, për vitin akademik 2017-2018

27 09 2017
Informacion mbi listat e konkurentëve, datat për regjistrim dhe konkurim në Raundin e Dytë të konkurseve të pranimit për ciklin e I-rë BACHELOR, në UART

12 09 2017
Lista përfundimtare e fituesve nga trojet dhe shtresat në nevojë, në konkurset e pranimit për ciklin e parë të studimeve për vitin akademik 2017-2018

6 09 2017
Kalendari i sezonit të provimeve të vjeshtës, Shtator 2017

6 09 2017
Lista jo-përfundimtare e fituesve nga trojet dhe shtresat në nevojë, në konkurset e pranimit për ciklin e parë të studimeve për vitin akademik 2017-2018

6 09 2017
Njoftim drejtuar punonjësve mësimorë të jashtëm të cilët do të konkurojnë në UART për vitin akademik 2017-2018

25 08 2017
Publikohen rezultatet e konkurseve të pranimit për ciklin e parë të studimeve BACHELOR në Universitetin e Arteve, për vitin akademik 2017-2018

23 08 2017
Ngritja e grupit të monitorimit për konkurset e pranimit në ciklin e dytë të studimeve, që zhvillohen në fakultetet e UART, për vitin akademik 2017- 2018

18 08 2017
Udhëzim i MAS Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzimin Nr. 15 Dt. 19/05/2017, Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në vitin akademik 2017-2018.

8 08 2017
Publikohen listat e kandidatëve maturantë të cilët dëshirojnë të vazhdojnë studimet në programet e studimit të Universitetit të Arteve

26 07 2017
Informacion mbi zhvillimin e konkurseve të pranimit në Universitetin e Arteve

20 07 2017
Njoftim mbi regjistrimet në konkurset e pranimit të UART për vitin akademik 2017-2018

14 06 2017
Kalendari i sezonit të provimeve të verës, Qershor-Korrik 2017

2 06 2017
Kalendari i sezonit të provimeve të mbartura, Qershor 2017

29 05 2017
Formulari i temës së Diplomës

29 05 2017
Zhvillohen në Universitetin e Arteve takimet me grupin e vlerësimit të jashtëm, për akreditimin institucional

2 05 2017
Takim me regjisorin Rus Alexander Nikolayevich Sokurov

28 02 2017
Kriteret dhe rregulloret për pjesëmarrje në konkurset e pranimit për vitin akademik 2017-2018, në Fakultetet e Universitetit të Arteve

16 02 2017
Praktika për përjashtimin dhe reduktimin nga tarifa vjetore e shkollimit të studentëve që ndjekin studimet në Universitetin e Arteve

8 02 2017
Kalendari i provimeve sezonale, Shkurt-Mars 2017

24 01 2017
Kalendari i sezonit të provimeve të mbartura, Janar-Shkurt 2017

20 01 2017
Njoftim për zëvendësimin e orëve të mësimit të datave 9, 10, 11, 12 dhe 13 Janar, 2017

28 12 2016
Kriteret për përfitimin e bursave për studentet e shkëlqyer, studentët që studiojnë në programe studimi në fushat prioritare dhe studentët në nevojë

2 11 2016
Lista e kandidatëve fitues të regjistruar në Ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë në Universitetin e Arteve, për vitin akademik 2016-2017

21 10 2016
Datat e zhvillimit të konkurseve të pranimit për ciklin e II-të Master, për vitin akademik 2016-2017, në Universitetin e Arteve

13 10 2016
NJOFTIM I PËRDITËSUAR: Regjistrimet për Ciklin e II-të të studimeve në Universitetin e Arteve, për vitin akademik 2016-2017

15 09 2016
Udhëzimi Nr. 22, datë 06.09.2016, Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzimin Nr. 13, datë 22.07.2016

13 09 2016
Regjistrimi i studentëve të rinj në hapësirën didaktike elektronike të Universitetit të Arteve, për Ciklin e I-rë të studimeve me kohë të plotë.

8 09 2016
Aplikimet për punonjës mësimorë të ftuar për Fakultetin e Muzikës në Universitetin e Arteve

8 09 2016
Publikohen rezultatet e konkurseve të pranimit për ciklin e parë të studimeve BACHELOR në Universitetin e Arteve, për vitin akademik 2016-2017

18 08 2016
Njoftim mbi zhvillimin e konkurseve të pranimit dhe tarifën regjistrimit për konkurrim, për programet e studimit të ciklit të parë me kohë të plotë në UART

16 08 2016
Publikohen nga AKP listat e kandidatëve maturantë që dëshirojnë të vazhdojnë studimet në UART për vitin akademik 2016-2017

15 08 2016
Informacion mbi kuotat e pranimit, procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit, si dhe kriteret e pranimit, për vitin akademik 2016 - 2017

25 07 2016
Kriteret dhe Rregulloret për konkurset e pranimit për vitin akademik 2016 - 2017, në Universitetin e Arteve

23 05 2016
Thirrje për Aplikime Projektesh Kërkimore-Shkencore në Programin e BE-së "Horizon 2020" (2016-2017)

21 05 2016
Universiteti i Arteve hap dyert e aktivitetit "URA ME TRI HARQE 2016"

11 05 2016
Kalendari i sezonit të provimeve të mbartura, Maj - Qershor 2016

21 04 2016
Vetëdeklarimi për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike

19 04 2016
Dhënia nga UART e titullit HONORIS CAUSA personalitetit të rëndësishëm në botën e artit, Z. Luciano Benetton

30 03 2016
Kriteret dhe rregulloret për pjesëmarrje në konkurset e pranimit për vitin akademik 2016-2017, në Fakultetet e Universitetit të Arteve

18 03 2016
Pjesëmarrje në Konferencën mbi të ardhmen e arsimit të lartë, “The future of Higher Education” në Amsterdam, Holandë

16 02 2016
Kërkesë për bashkëpunim nga ”University of Deusto”, Spanjë, për kërkues shkencor për punime doktorature

15 02 2016
Njoftim nga Fondacioni Onassis për Programin e 22-të të bursave ndërkombëtare për studiues të huaj për vitin akademik 2016-2017

5 02 2016
Bursa kërkimi karriere - Në mbështetje të kërkimit në shkenca sociale ndërdisiplinore

1 02 2016
Kalendari i provimeve të sezonit të dimrit në Universitetin e Arteve

8 01 2016
Datat e provimeve të mbartura të sezonit të dimrit, për vitin akademik 2015-2016

8 01 2016
Thirrje për artistët !! - Si pjesë e projektit NE © XT Accelerator, ELIA

23 12 2015
Ndahet nga jeta në moshën 76-vjeçare, piktori Pandi Mele

13 11 2015
Ftesë për pjesëmarrje në premierën e monodramës "Malkony"

13 11 2015
Pagesa e tarifës së shkollimit për studentët e ciklit të dytë me kohë të plotë, “Master” për vitin akademik 2015-2016, në Universitetin e Arteve

5 11 2015
Rregulloret dhe kriteret e konkurseve të pranimit, të ciklit të Dytë të studimeve me kohë të plotë “Master”, për vitin akademik 2015-2016

29 10 2015
Aplikimet ne programet e studimit te ciklit te dyte me kohe te plote "Master Profesional" dhe "Master i Shkencave" / "Master i Arteve te Bukura"

26 10 2015
Lajmërim për aplikime në programin Erasmus+ "Mobility for learners and staff – Higher Education Student and Staff Mobility"

12 10 2015
Fillon viti i ri akademik në Universitetin e Arteve

7 10 2015
Aplikimet për punonjës mësimorë të ftuar në tre Fakultetet e UART, për vitin akademik 2015 - 2016, faza e II-të

7 10 2015
Aplikimet për punonjës mësimorë të ftuar në tre Fakultetet e UART, për vitin akademik 2015 - 2016

2 09 2015
Kalendari i sezonit të provimeve të vjeshtës për vitin akademik 2014-2015

29 08 2015
Publikohen rezultatet e konkurseve të pranimit për ciklin e parë të studimeve BACHELOR në Universitetin e Arteve, për vitin akademik 2015-2016

26 08 2015
Në Universitetin e Arteve filluan Konkurset e pranimit për vitin akademik 2015-2016, cikli i parë Bachelor, me kohë të plotë

25 08 2015
Njoftim mbi zhvillimin e konkurseve të pranimit në Universitetin e Arteve

24 08 2015
Pranimi dhe regjistrimi i kandidatëve që aplikojnë për transferim të studimeve dhe për program të dyte studimi, në UART

11 08 2015
Publikohen nga AKP listat e kandidatëve që dëshirojnë të vazhdojnë studimet në UART

31 07 2015
Informacion mbi zhvillimin e Konkurseve të Pranimit dhe tarifën e regjistrimit për konkurrim, në Fakultetet e Universitetit të Arteve

23 07 2015
Kriteret dhe rregulloret e Konkurseve të Pranimit për vitin akademik 2015-2016, në Universitetin e Arteve

26 06 2015
Pjesëmarrja në mbledhjen e inaugurimit të Projektit NE©XT Accelerator, në qytetin e Bazelit në Zvicër

9 06 2015
Informacion mbi programin Erasmus+

1 06 2015
Kalendari i provimeve sezonale, Qershor-Korrik 2015

1 06 2015
Datat e provimeve të mbartura, Maj-Qershor 2015

27 04 2015
Ndal dhunës në auditorët e dijes..

25 04 2015
Ftesë për solidarizim me dhimbjen për viktimat e sulmit makabër në Universitetin Garissa në Kenia, në 2 Prill të këtij viti

22 04 2015
Workshop në ambientet e lektoriumit qendror në Fakultetin e Muzikës me muzikantin israelit Amir Gwirtzman

22 04 2015
Takim me Zv. Ambasadorin e Izraelit në Universitetin e Arteve

17 03 2015
Koncert përurues me pianon koncertale në Universitetin e Arteve

10 03 2015
Vizita e Ambasadorit Francez në Universitetin e Arteve

2 03 2015
Universitetit të Arteve i dhurohet një piano koncertale "Yamaha C7X"

27 02 2015
INFOUART Nr. 3, Buletini javor informues mbi aktivitetet në Universitetin e Arteve

20 02 2015
INFOUART Nr. 2, Buletini javor informues mbi aktivitetet në Universitetin e Arteve

14 02 2015
INFOUART, Buletini javor informues mbi aktivitetet në Universitetin e Arteve

23 01 2015
Datat e provimeve sezonale, Janar - Mars 2015

14 01 2015
Përfitimi i bursës nga studentët që ndjekin programet e studimeve të ciklit të parë me kohë të plotë, në Fakultetet e UART

13 01 2015
Njoftim mbi zhvillimin e zgjedhjeve të parakohshme për Dekan në Fakultetin e Muzikës

27 11 2014
Publikohen listat me studentët fitues të regjistruar në programet e studimit të ciklit të dytë në Fakultetet e Universitetit të Arteve

27 11 2014
Fakulteti i Artit Skenik, Dega Regji Filmi & TV ishte pjesëmarrëse në edicionin e 13 të Festivalit të Filmit CineDays në Shkup

26 11 2014
Takim me Drejtorin e Akademisë Kombëtare të Artit Dramatik “Silvio d’Amico” në Romë

3 11 2014
U nda nga jeta Prof. Albert Paparisto, muzikolog, kompozitor dhe drejtues i shquar i institucioneve të kulturës dhe muzikës.

23 10 2014
Zhvillimi i konkurseve të pranimit dhe mënyrat e vlerësimit në disa programe studimi të ciklit të dytë me kohë të plotë, në UART, në vitin akademik 2014-2015

21 10 2014
Aplikimet në programet e studimit të ciklit e dytë me kohë të plotë në Universitetin e Arteve, për vitin akademik 2014-2015

30 09 2014
Regjistrimi i kandidatëve fitues në ciklin e parë të studimeve BACHELOR, për vitin akademik 2014 - 2015 në Universitetin e Arteve

18 09 2014
Regjistrimi i kandidatëve në ciklin e parë të studimeve në Universitetin e Arteve

16 09 2014
Publikohen nga AKP listat e fituesve të raundit të parë, faza e parë, për konkurset e pranimit të ciklit të parë BACHELOR në Universitetin e Arteve

6 09 2014
Rezultatet e konkurseve të pranimit për ciklin e parë të studimeve BACHELOR në Universitetin e Arteve, për vitin akademik 2014-2015

3 09 2014
Njoftim mbi numrin e kandidatëve të regjistruar në fakultetet e UART për konkurset e pranimit, për vitin akademik 2014-2015

1 09 2014
Zhvillimi i konkurseve të pranimit në Universitetin e Arteve

30 08 2014
Transferimi i studimeve në vite të ndërmjetme, në Ciklin e Parë të Studimeve me kohë të plotë në UART, viti akademik 2014-2015

27 08 2014
Kalendari i sezonit të provimeve të vjeshtës për vitin akademik 2013-2014

20 08 2014
Publikohet lista e kandidatëve të cilët duhet të regjistrohen për të marrë pjesë në konkurset e pranimit të UART, për vitin akademik 2014-2015

15 08 2014
Njoftim mbi konkurset e pranimit per ciklin e pare te studimeve BACHELOR ne Fakultetet e Universitetit te Arteve, per vitin akademik 2014-2015

31 07 2014
Universiteti i Arteve Tiranë dhe Ministria e Kulturës së Shqipërisë organizojnë Ekspozitën Ndërkombëtare “Coexistence: for a new Adriatic Koinè”

17 07 2014
Rregulloret dhe kriteret e konkurseve të ciklit të parë "Bachelor" dhe të ciklit të dytë "Master", në Fakultetet e Universitetit të Arteve, për vitin akademik 2014 -2015

26 06 2014
Simpoziumi shkencor ndëruniversitar - Perspektiva e marrëdhënieve mes Universitetit të Tiranës dhe Universitetit Aristoteli, Selanik

12 06 2014
Studentet e UART fitojnë çmimin e parë në Konkursin Ndërkombëtar të Skulpturës EDGARDO MANUCCI

5 06 2014
Miratohen rregulloret dhe kriteret e konkurseve te Ciklit te I-re dhe te Ciklit te II-te te studimeve ne UART per vitin akademik 2014-2015.

4 06 2014
Publikohet kalendari me datat e provimeve te sezonit te Veres, Qershor - Korrik 2014

4 06 2014
Vizita në Fakultetin e Arteve të Bukura, Universiteti i Seviljes

8 05 2014
Publikohet kalendari me datat e provimeve te mbartura

25 04 2014
Konferenca per shtyp e Universitetit te Arteve si partner i projektit ARTVISION - A LIVE ART CHANNEL, gjate Festivalit te Librit dhe Artit

25 04 2014
Njoftim - Komunikim me mediat rreth projektit ArTVision, Universiteti i Arteve

24 04 2014
Pjesemarrja e Universitetit te Arteve ne Festivalin e Artit dhe Librit

23 04 2014
Pjesemarrja e Universitetit te Arteve ne panairin e Festivalit te Librit dhe Artit, si pjese e projektit ARTVISION - A LIVE ART CHANNEL

7 04 2014
Universiteti i Arteve organizon edicionin e dytë të Festivalit "Flauti Magjik"

2 04 2014
Proçedura e aplikimit Online per Karten Bashkiake te Studentit

25 03 2014
Vizite e Rektorit te Universitetit Bedër ne Universitetin e Arteve

24 03 2014
Hapet në Galerinë FAB ekspozita fotografike e artistit Mikel Temo, A LIFE BORN SO FAR

24 03 2014
Marrëveshje bashkëpunimi mes Universitetit të Arteve dhe Universitetit të Seviljes, Spanjë

20 03 2014
Thirrje për aplikim për pjesëmarrje në Ekspozitën ART IN PORT të projektit ArTVision

18 03 2014
Hapet ne Galerine FAB ekspozita TIME

17 04 2014
Mbledhja e dyte e Komitetit Drejtues te projektit arTVision - A Live Channel, organizuar nga Ministria e Kultures

3 03 2014
Takim ne UART për zgjerimin e bashkëpunimeve institucionale përtej projektit arTVision

19 02 2014
Shqipëria do të marrë pjesë në programin e ri të BE, Erasmus+

11 02 2014
Konkursi i Trete i Muzikes Nderkombetare ANTON GARCIA ABRIL

7 02 2014
Homazhet e ndarjes nga jeta të Violinistit të madh, Prof. Ibrahim Madhi

30 01 2014
Takim i Rektorit te UART, Prof. Petrit MALAJ me Konsullin e Ambasades Turke

28 01 2014
Takim i Rektorit te UART me Atasheun Kulturor në Ambasadën Gjermane

23 01 2014
U zhvillua mbledhja e hapur e Senatit Akademik te UART

17 01 2014
Kalendari i Provimeve Sezonale Janar - Shkurt 2014

28 01 2014
Marreveshje bashkepunimi ndermjet Universitetit te Arteve dhe Konservatorit Shteteror te Moskes Çajkovski

9 12 2013
Hapet ne Galerine FAP ekspozita HISTORI NEN RIKONSTRUKSION

25 11 2013
Shfaqet koncerti ekskluziv Udhetimi i Jashtezakonshem Muzikor PRELUDE

22 11 2013
Aktivitete ne UART ne kuader te nismes TA PASTROJME SHQIPERINE NE NJE DITE

13 11 2013
Listat e fituesve te raundit te II-te ne programet e studimit me kohe te plote per vitin akademik 2013-2014

7 11 2013
Shfaqet nje prej fimave me te sukseshem te kinemase Koreane ne sallen e madhe te UART

22 10 2013
Skenaristi francez Guy Mousset, një Atelie 5-ditor me studentët e Fakultetit të Artit Skenik të Universitetit të Arteve

17 10 2013
Ekspozita audio-vizuale SHQIPERIA NE VITIN 1957 në dritën e koleksionit Fiedler

7 10 2013
Fillimi i vitit të ri akademik 2013-2014 në Universitetin e Arteve

30 09 2013
Vizita në Budapest në Akademinë e Muzikës Liszt dhe në Universitetin e Teatrit, Filmit Artistik e Televizionit

20 09 2013
Listat e fituesve për vitin akademik 2013 -2014 në programet e studimit me kohë të plotë të Universitetit të Arteve

17 09 2013
Regjistrimet për ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë për vitin akademik 2013-2014, në Universitetin e Arteve

10 09 2013
Kalendari i provimeve sezonale, Shtator 2013

9 09 2013
Publikohen rezultatet e konkurseve të pranimit në Universitetin e Arteve

31 08 2013
Njoftim mbi dorëzimin e dosjeve për pedagogë të ftuar në UART

29 08 2013
Publikohen emrat e konkurrentëve të regjistruar pranë fakulteteve të UART për të gjitha programet e studimit

20 08 2013
Lista e konkurrenteve per vazhdimin e studimeve ne UART per vitin akademik 2013 - 2014

20 08 2013
Kriteret dhe rregulloret e Konkurseve te Pranimit per vitin akademik 2013-2014 ne Universitetin e Arteve

29 06 2013
Galeria FAB ne datat 29 Qershor - 7 Korrik do te mireprese Diplomat 2013 te Fakultetit te Arteve te Bukura

26 06 2013
Studentet e UART vleresohen ne edicionin e 10-te te CMIMIT NDERKOMBETAR PER SKULPTUREN EDGARDO MANNUCCI

19 06 2013
Hapet ne Galerine FAB ekspozita NEW VOICE - STREET ART

23 01 2015
Datat e provimeve sezonale, Qershor-Korrik 2013

10 06 2013
Publikohen kriteret dhe rregulloret e Konkurseve te Pranimit per vitin akademik 2013-2014 ne Universitetin e Arteve

10 06 2013
Hapen aplikimet per pjesemarrje ne PRAKTIKEN NDERKOMBETARE PARLAMENTARE IPS, per vitin 2014.

28 05 2013
Atelieri TEKSTIL MODE prezanton ekspoziten AUTOPORTRET, realizuar me punimet me te mira te vitit shkollor 2012-2013

23 05 2013
URA ME TRI HARQE 2013

20 05 2013
Njoftim mbi aktivitetin artistik URA ME TRI HARQE

20 05 2013
Shfaqja e filmit La Délicatesse dhe takim i studenteve te Filmit me skenarisitin David Foenkinos

15 05 2013
Vizite Zyrtare ne Institucione te Artit ne Serbi

13 05 2013
Hapet ne Galerine FAB ekspozita IDENTITETE KOLONJARE - Udhetim fotografik 1900-1945

27 04 2013
Prezantimi i Arkivës Dixhitale dhe Katalogut Elektronik në Bibliotekën e Universitetit të Arteve

25 04 2013
Konkursi Ndërkombëtar Vokal STANISTAW MONIUSZKO në Teatrin e Operës Kombëtare në Varshavë

25 04 2013
Hapet ne Galerine FAB ekspozita personale e artistes franceze Beatrice Richard de Saint Jean

11 04 2013
Takim me ish-ambasadorin italian Mario Bova

11 04 2013
Hapet ne Galerine FAB ekspozita MAJLINDA FOREVER

28 03 2013
Ne Galerine FAB hapet ekspozita e organizuar nga atelieri Multimedia, Fakulteti i Arteve te Bukura

26 03 2013
Ne Fakultetin e Arteve te Bukura u mbajt seminari me teme TRE DITE FUTURIZEM NE SHQIPERI

25 03 2013
U organizua ne UART seminari i hapur i baletit gjithperfshires, ne bashkepunim me British Council

25 03 2013
Kursi i I-re Master Aktrim ve ne skene vepren MASE PER MASE nga William Shakespeare

15 03 2013
Takim me Perfaqesues te Fakultetit te Arteve te Universitetit te Prishtines, Kosove

15 03 2013
Vendosje bashkepunimi midis Universitetit te Arteve dhe Universitetit HAXHI ZEKA, Peje

12 03 2013
Ekspozita RETROSPEKTIVE DHE REALITET: Gra dhe vajza shqiptare te suksesshme ne bote

28 02 2013
Hapet ne Galerine FAB ekspozita UDHETIMI I DYTE

12 02 2013
Hapet ne Galerine FAB ekspozita PORTRET HISTORIK

25 01 2013
Galeria FAP prezanton ekspoziten personale te alpinistit Fation Plaku, nje nga pjesmarresit e grupit qe ngjiti Everestin vitin e kaluar

22 01 2013
Universiteti i Arteve zhvillon analizën vjetore për vitin 2012

7 01 2013
Hapet ne Galerine FAP edicioni i 2-te i ekspozites TE GJITHE MBI NJE QIELL

17 12 2012
Zhvillimi i Seminarit Kombetar mbi ÇESHTJE TE ETIKES NE VEPRIMTARITE SHKENCORE

10 12 2012
Hapet ne Galerine FAP ekspozita (UN)CENSORED e fotografit kosovar Fahredin Spahija

6 12 2012
Prezantimi i Projekteve JoinEU-SEE, Basileus dhe Sigma, te Programit Erasmus Mundus

27 11 2012
Hapet ne Galerine FAP ekspozita UDHET 2, ne kuader te eventeve per 100 Vjetorin e Pavaresise

23 11 2012
KONCERT I MADH FESTIV PER 100 VJETORIN E PAVARESISE

21 11 2012
Ekspozita ERDHI KOHA E ARBRIT e artistit Kosovar Agim Ramadani

11 11 2012
Galeria FAP Prezanton Ekspoziten VIZATIME 60/80

7 11 2012
Universiteti i Arteve vlereson me cmimin MIRENJOHJE Znj. June Emerson

7 11 2012
Aplikimet per karten e Studentit ne Universitetin e Arteve

29 10 2012
Hapet ne Galerine FAP ekspozita NJE HERE E NJE KOHE.....NE KOHE EDHE NJE HERE!

29 10 2012
Universiteti i Arteve i jep titullin DOCTOR HONORIS CAUSA Z. Claudio Gubitosi

12 10 2012
Nënshkrimi i Marrëveshjes së Bashkëpunimit me Giffoni Experience

18 09 2012
Shpallen fituesit e Fazes se Pare per konkurset e pranimit 2012-2013 ne Universitetin e Arteve

18 09 2012
Informacion mbi regjistrimet ne Universitetin e Arteve per vitin akademik 2012-2013

17 09 2012
Datat e provimeve te sezonit te vjeshtes ne Universitetin e Arteve

3 09 2012
Publikohen rezultatet e vleresimeve nga konkurset e pranimeve per vitin akademik 2012-2013

23 08 2012
Transferimi i studimeve ne Universitetin e Arteve per vitin akademik 2012-2013

15 08 2012
Publikohen listat e kandidateve per konkurim ne Konkurset e Pranimit 2012-2013

2 08 2012
Njoftim per konkurentet pjesemarres ne konkurset e pranimit FM

27 07 2012
Informacion mbi konkurset e pranimit ne Universitetin e Arteve

14 07 2012
Vizita e Rektorit dhe Zv/Rektorit te UART ne Konservatorin e Moskes ÇAJKOVSKI

3 07 2012
Hapet ekspozita SCULPTURE, realizuar me punime të zgjedhura të Atelierit të Skulpturës, Fakulteti i Arteve të Bukura

14 06 2012
Datat dhe oraret e provimeve te semestrit te dyte ne Universitetin e Arteve

12 06 2012
Ne Galerine FAP hapet ekspozita COLORS e piktorit Azem Kucana

6 06 2012
Instituti Italian i Kulturës në bashkëpunim me UART organizojne shfaqjen e dokumentarit mbi piktorin Italian Piero Guccione

5 06 2012
Dramaturgu Britanik Graham Whybrow viziton Universitetin e Arteve

1 06 2012
Stina Koncertore e Pranveres ne Universitetin e Arteve

25 05 2012
Workshop ne Biblioteken e Universitetit te Arteve mbi prezantimin e burimeve elektronike te EBSCOhost

23 05 2012
Galeria FAP inaguron ekspoziten PROCES 2012 me punime te atelierit Tekstil & Mode, Fakulteti i Arteve te Bukura

19 05 2012
Publikohen kriteret e konkurseve te pranimit ne Universitetin e Arteve per vitin akademik 2012-2013

16 05 2012
Galeria FAP inauguron ekspoziten ATELIE 2012

4 05 2012
Vizita e Rektorit te Universitetit te Arteve dhe Dekanit te FAS ne Akademine e Breras ne Milano

30 04 2012
Ne Galerine FAP hapet ekspozita Andata-Ritorno

23 04 2012
90-Vjetori i vendosjes së marrëdhenieve diplomatike ndërmjet Hungarisë dhe Shqipërisë

20 04 2012
Kursi Master - Dega Aktrim, ve ne skene performancen BABAI nga August Strinberg

18 04 2012
Hapet ne Galerine FAP ekspozita Ngjyrat e Pranveres

20 03 2012
Ne Galerine FAP inaugurohet Ekspozita Enderrimtare te Realitetit

13 03 2012
Ne Universitetin e Arteve u mbajt mbledhja e pare e Senatit Akademik per periudhen 2012-2016

9 03 2012
Presidenti i Republikës dekretoi emërimin e Rektorëve të zgjedhur të Universiteteve Publike Shqiptare

28 02 2012
Hapet ne Galerine FAP Ekspozita NEW ORLEANS - FOTOREPORTAZH

20 02 2012
Hapet ne Galerine FAP Ekspozita Nga Pllakati tek Posteri

22 01 2012
Prezantohet Sistemi Dixhital i Menaxhimit te Studenteve ne Universitetin e Arteve

19 01 2012
Vizita e Presidentit te Republikes ne Galerine FAP

1 02 2012
Ceremonia me rastin e 45 vjetorit te krijimit Universitetit te Arteve

14 12 2011
Koncert Festiv me rastin e 45 - vjetorit te krijimit te Universitetit te Arteve

13 12 2011
Vizita e ambasadorit Hungarez Dr. Janos Huszar ne Universitetin e Arteve

30 11 2011
Hapet ne Galerine FAP ekspozita Under Pressure

3 11 2011
Soprano Caroline Merz në Universitetin e Arteve

20 10 2011
Kriteret e konkurseve te pranimit ne programet Master ne Universitetin e Arteve per vitin akademik 2011-2012

11 10 2011
Ceremonia e fillimit te vitit te ri akademik 2011-2012

6 10 2011
Ambasadori i Delegacionit të Bashkimit Europian viziton Universitetin e Arteve

19 09 2011
Studentet e regjistruar ne Universitetin e Arteve

11 09 2011
Rezultatet e konkurseve te pranimit ne Universitetin e Arteve shpallur nga APRIAL

5 09 2011
Rezultatet e konkurseve te pranimit ne Universitetin e Arteve

16 08 2011
Listat emerore te kandidateve per konkurim per vitin akademik 2011-2012

29 07 2011
Njoftim i FM per studentet qe pregatiten te konkurojne ne specialitetet Piano dhe Fizarmonike

8 07 2011
Njoftim mbi regjistrimet ne Konkurset e Pranimit ne Akademine e Arteve

8 07 2011
Udhezimi mbi Zhvillimin e Konkurseve te Pranimit dhe Tarifen e Regjistrimit

18 06 2011
Hapesirat studentore ne Akademine e Arteve

15 06 2011
Datat e provimeve per sezonin veror, Qershor-Korrik 2011

10 06 2011
Zv.Shefi i Zyrës së Marrëdhënieve me Publikun në Ambasadën e SHBA viziton Akademine e Arteve

19 05 2011
U zhvillua në Tetovë aktiviteti kulturor tashmë i kthyer në traditë “Ura me Tri Harqe”

6 05 2011
Publikohen kriteret e konkurseve te pranimit per vitin akademik 2011-2012

27 04 2011
Aktivitet ne Diten Boterore te Pronesise Intelektuale

25 04 2011
Pershendetja e Rektorit Prof. Petrit Malaj pas vendimit te Keshillit te Ministrave per krijimin e Universitetit te Arteve

20 04 2011
Aktivitete ne Universiaden Sportive Kombetare

15 04 2011
Marreveshja e Bashkepunimit mes Akademise se Arteve dhe Universitetit te Tetoves

17 03 2011
Vizita ne Universitetin Aristotel te Selanikut

2 02 2011
Statuti i ri i Akademise se Arteve

24 01 2011
Rektorati i Akademisë së Arteve shpall konkursin për vende pune per personel akademik

17 01 2011
Memorandum Mirëkuptimi mes Akademisë së Arteve dhe Universitetit të Tiranës

7 12 2010
Hapet Stina Koncertore Dimer 2010-2011

6 12 2010
Kalendari i Aktiviteteve ne QYTETIN E ARTEVE

12 10 2010
Kryeministri i Republikes viziton Akademine e Arteve

23 09 2010
Konferenca per shtyp, QYTETI I ARTEVE

18 10 2010
QYTETI I ARTEVE

13 09 2010
Fituesit e Fazes se Pare ne programet e studimit te Akademise se Arteve, shpallur nga APRIAL

8 09 2010
Rezultatet e Konkurseve te Pranimit 2010 ne Akademine e Arteve

8 09 2010
Vizita e Këshilltarit te Ambasadës së Republikës së Serbisë në Akademine e Arteve

1 09 2010
Njoftim mbi kalendarin e konkurseve te pranimit ne Akademine e Arteve

1 09 2010
Listat e kandidateve te regjistruar ne konkurset e pranimit

23 08 2010
Njoftim mbi zhvillimin e Konkurseve te Pranimit dhe tarifen e regjistrimit ne Akademine e Arteve

30 07 2010
Njoftim per pjesemarresit ne konkurset e pranimit ne FM, Specialiteti Piano

14 06 2010
Vizita e Prof. Hufschmidt ne Akademine e Arteve

4 06 2010
Vizite e perfaqesuesit te Taiwan ne Akademine e Arteve

2 06 2010
“URA ME TRI HARQE”, aktivitete

2 06 2010
ART NEN TRI HARQE

9 04 2010
Vizite e delegacionit te Epoka University ne Akademine e Arteve

9 04 2010
Marreveshja e bashkepunimit ndermjet Akademise se Arteve dhe Universitetit Aristotel, Selanik

2 04 2010
Hapet Stina Koncertore e Pranveres ne Akademine e Arteve

15 03 2010
Vizite e Delegacionit te Akademise se Arteve ne Prishtine, 10-12 Mars 2010

27 01 2010
Konferenca e Universiteteve Shqipfolese Struge, 22-23 Janar 2010

21 01 2010
Ambasadorja Polake viziton Akademine e Arteve

23 12 2009
Akademitë e Arteve/ Universitetet e Evropës Juglindore në temën -Transform në Artin e Edukimit-

25 11 2009
Takimi i XVIII- të Shkollave, Konservatorëve, Universiteteve të Muzikës nga mbarë Rajoni i Mesdheut

25 11 2009
Takimi Ndërkombëtar mbi Strategjitë e Bashkëpunimit, Gorizia

25 11 2009
Binjakezimi ndermjet ISSM, Konservatorit Guido Cantelli te Novares dhe Akademise se Arteve

25 11 2009
Presidenti Topi nderon Akademinë e Arteve me Urdhrin “Mjeshtër i Madh”