<

Konstituimi i Këshillit Studentor të UART

Më datë 21 Nëntor në Universitetin e Arteve u mbajtën zgjedhjet studentore për pozicionet e anëtarëve përfaqësues të Këshillit Studentor.

Studentët e çdo viti dhe nga secili Fakultet i UART iu drejtuan kutive të votimit për t’i besuar votën kandidaturës së tyre të preferuar. Pas përfundimit të këtij procesi u konstituuan Këshillat Studentorë të Fakulteteve, si më poshtë:

FAKULTETI I ARTIT SKENIK

  • Kejdis Canaj (Kryetar i Këshillit Studentor të Fakultetit)
  • Blerti Kastrati (Anëtar i Këshillit Studentor të Fakultetit)
  • Klajdi Malellari (Anëtar i Këshillit Studentor të Fakultetit)

FAKULTETI I ARTEVE TË BUKURA

  • Enea Trimi (Kryetar i Këshillit Studentor të Fakultetit)
  • Endi Shani (Anëtare e Këshillit Studentor të Fakultetit)
  • Ervis Gjini (Anëtar i Këshillit Studentor të Fakultetit)

FAKULTETI I MUZIKËS

  • Krisa Gjika (Kryetare e Këshillit Studentor të Fakultetit)
  • Flutura Muratoviq (Anëtare e Këshillit Studentor të Fakultetit)
  • Sara Ceca (Anëtare e Këshillit Studentor të Fakultetit)


Pas shpalljes së rezultatit të zgjedhjeve dhe miratimit nga Komisioni Zgjedhor Institucional Studentor (KIZS), më datë 24 Nëntor, anëtarët përfaqësues nga secili Fakultet mbajtën mbledhjen e tyre të parë ku zgjodhën Kryetarin dhe Nënkryetarin e Këshillit.

Enea Trimi fitoi besimin e përfaqësuesve të studentëve nga Fakultetet përkatëse të UART, për të marrë drejtimin e Këshillit Studentor dhe për të organizuar punën e këshillit drejt kërkesave të studentëve të Universitetit.

Në pozitën e nënkryetarit të Këshillit Studentor u përzgjodh Kejdis Canaj.


Nga stafi i UART, përfaqësuesve të studentëve iu bë e qartë se do të kenë mbështetjen nga të gjitha mekanizmat e Universitetit, teksa i pret një punë me përgjegjësi dhe përkushtim.

Konstituimi i Këshillit Studentor të Universitetit të Arteve do të ndihmojë që përfaqësimi i studentëve të jetë sa më konkret.