<

Data të provimeve

Përshëndetje studentë,

Për tu konsultuar mbi datat e provimeve të sezonit ju ftojmë të vizitoni faqen e Fakultetit përkates dhe aksesoni menunë Informacion -> Provimet.

Studim të mbarë!