<

Shtyrje e sezonit të provimeve, FM dhe FAB

Të dashur studentë,

Duke vizituar lidhjet e mëposhtme ju ftojmë të njiheni me vendimet respektive për shtyrjen e sezonit të provimeve.


Për t'u informuar mbi kalendarin e provimeve sezonale, ju ftojmë të vizitoni faqen e Fakultetit përkatës dhe të vizitoni menu-në Informacion -> Provimet. 

 

Studim të mbare.