<

Zgjedhjet 2024

Zgjedhjet për Autoritetet dhe Organet Drejtuese në Universitetin e Arteve

 

Komisioni Institucional i Zgjedhjeve (KIZ)
 

 

Komisioni i Zgjedhjeve në Fakultet (FM)
 

 

Komisioni i Zgjedhjeve në Fakultet (FAB)

 

Komisioni i Zgjedhjeve në Fakultet (FAS)

 

 

Arkiv - Zgjedhjet 2022

Arkiv - Zgjedhjet 2020

Arkiv - Zgjedhjet 2019

Arkiv - Zgjedhjet 2016

Arkiv - Zgjedhjet 2012