<

IAL dhe Institucione Artistike

Nr. Institucioni
Lloji 
1 Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” Marrëveshje Bashkëpunimi
2 Akademia e Studimeve Albanologjike Marrëveshje Bashkëpunimi
3 MK-AQSHF-UART “Pakti për Universitetin” Marrëveshje Bashkëpunimi
4 MK-IKRTK-UART “Pakti për Universitetin”  Marrëveshje Bashkëpunimi
5 MK-QKK-UART “Pakti për Universitetin”  Marrëveshje Bashkëpunimi
6 MK-TKOB-UART “Pakti për Universitetin”  Marrëveshje Bashkëpunimi
7 MK-UART “Pakti për Universitetin”  Marrëveshje Bashkëpunimi
8 Teatri i Kukullave - MK- UART “Pakti për Universitetin”  Marrëveshje Bashkëpunimi
9 GKA-UART-MK “Pakti për Universitetin”  Marrëveshje Bashkëpunimi
10 TKEKS - MK - UART “Pakti për Universitetin”  Marrëveshje Bashkëpunimi
11 Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”  Marrëveshje Bashkëpunimi
12 University of New York Tirana  Marrëveshje Bashkëpunimi
13 Rrjeti Akademik Shqiptar - Për Zhvillimin e Shkencës së Hapur Memorandum Mirëkuptimi
14 Universiteti Barleti/Destil Hub Shpk/ Adriapol – Smart and Creative Development/ Agjencia e Industrisë Kreative/UART Marrëveshje Bashkëpunimi