<

Urdhëra, Vendime - Dekanati FM

06 01 2020
Urdhër - Për zëvendësimin e orëve të humbura për shkak të tërmetit të datës 26 Nëntor 2019