Broshura FAB

Trupa Akademike

Prof. Asoc Ardian ISUFI
Dekan i Fakultetit të Arteve të Bukura
Email


Prof. Asoc. Edmond GJIKOPULLI
Përgjegjës i Departamentit të Pikturës
Email
 

Prof. Asoc. Genc MULLIQI
Përgjegjës i Departamentit të Skulpturës
Email
 

Prof. Asoc. Albes FUSHA
Përgjegjës i Departamentit të Arteve të Aplikuara
Email


Petraq PAPA
Zv. Dekan i Fakultetit të Arteve të Bukura
Email
 

 

Fakulteti i Arteve të Bukura - Stafi Akademik  (pdf)