<

Të reja

.:: 01.12.2016

Seminar i hapur me temë “Implementimi i teknologjive të reja në Bibliotekën e Arteve”, me pjesëmarrës nga Shkolla Kombëtare e Bibliotekonomisë
Lexo më shumë


.:: 18.05.2015 

Projekti i "Arkives Dixhitale te Bibliotekes se Arteve" u rendit midis tre projekteve me te mira nen kategorine "ICT Shërbimi Publik i Vitit në Shqipëri"
Lexo më shumë

.:: 01.04.2015

Bibliotekes se Arteve i akordohet akses i plote nje-mujor ne risurset online te Bibliotekes Wiley, per periudhen 1-30 Prill 2015.
http://onlinelibrary.wiley.com

Ky katalog mund te aksesohet vetem brenda mjediseve te Universitetit te Arteve.

.:: 27.04.2013 

Prezantimi i Arkivës Dixhitale dhe Katalogut Elektronik në Bibliotekën e UART

.:: 16.05.2012

Workshop ne Biblioteken e UART mbi prezantimin e burimeve elektronike te EBSCOhost