<

Qyteti i Arteve

Akademia e Arteve Tiranë shpall programin “Qyteti i Arteve”,

në kuadrin e pasurimit të jetës artistike në vend, rritjen e konkurencës në tregun artistik si dhe për rritjen e mundësisë së personelit akademik dhe studentor që të prezantojnë arritjet më të mira krijuese dhe interpretuese të Akademise se Arteve. 

Pas një pune të gjatë dhe këmbëngulëse të Rektoratit të Akademisë së Arteve pranë Qeverisë së Shqipërisë dhe me mbështetjen e drejtpërdrejtë të Kryeministrit Z. Sali Berisha, u arrit që për here të pare të themelohet programi “Qyteti i Arteve”.

Ky program mbështetet me fonde të akorduara nga Qeveria e Shqipërisë dhe është në funksion të realizimit të projekteve artistike nga studentët dhe personeli akademik pranë Akademisë së Arteve ne te gjitha fushat e krijimtarise artistike në Muzikë, Art Skenik dhe Artet e Bukura.
 

Kalendari i plote i aktiviteteve ne Qytetin e Arteve (pdf)

 

Aktivitete te zhvilluara ne Qytetin e Arteve: (pdf)


:::. Albania Post 90'

:::. Art Studentor ne Qytetin e Arteve

 

<<Previous - Next>>