<

Konkurset 2014 ne UART

Publikohen nga AKP listat e fituesve të raundit të parë, faza e parë, për konkurset e pranimit të Ciklit të Parë "Bachelor", për vitin akademik 2014-2015 në Universitetin e Arteve.