<

Pyetësor, UART

Përshëndetje studentë,

Ju ftojmë të plotësoni Pyetësorin Online të cilin e gjeni duke vizituar lidhjen https://forms.office.com/r/MZyDuGayH2.

Ky pyetësor shërben për të marrë feedback-un tuaj lidhur me tre shtyllat kryesore të mësimdhënies dhe mësimnxënies, siç janë pritshmëria dhe vlerësimi mbi ndërtimin e programit të studimit; vlerësimi mbi mësimdhënien dhe elementët e saj; fasilitetet, logjistika, burimet materiale në dispozicion, etj.

Për të plotësuar pyetësorin duhet të kyçeni duke përdorur kredencialet individuale të aksesit në platformën online Office 365.

Për çdo pyetje apo paqartësi, ju ftojmë të kontaktoni me Sektorin Mësimor të Universitetit të Arteve.

REKTORATI