<

Konkurset 2021, Kriteret & Rregullore

Përshëndetje,

Për t'u konsultuar me kriteret e pranimit dhe rregulloret për pjesëmarrje në konkurset e pranimit për vitin akademik 2021-2022, në Fakultetet e Universitetit të Arteve, ju lutemi të aksesoni faqen e Fakultetit përkatës dhe vizitoni menunë Informacion -> Pranimet.

Studim të mbarë!