<

VKM, statusi i veçantë, UART

Vendim i Këshillit të Ministrave për "Dhënien e statusit të veçantë Universitetit të Arteve, si institucioni i vetëm publik i arsimit të lartë në fushën e arteve në Republikën e Shqipërisë"

Vendimi  (pdf)