<

Këshilli i Etikës

Anëtarët e Këshillit të Etikës të Universitetit të Arteve janë: 

  1. Miltiadh Kutali  (përfaqësues nga SA)
  2. Pjetër Guralumi  (përfaqësues nga FM)
  3. Altin Basha  (përfaqësues nga FAS)
  4. Gazmend Leka  (përfaqësues nga FAB)
  5. Eraldo Malaj  (përfaqësues nga Studentët)

 

::: Kodi i Etikës, Universiteti i Arteve  (pdf)

::: Rregullore e funksionimit të Këshillit të Etikës  (pdf)

::: Vendime të Këshillit të Etikës