<

Këshilli i Administrimit

Këshilli i Administrimit është organ kolegjial vendimmarrës që mbikqyr dhe kontrollon veprimtaritë të cilat lidhen me menaxhimin administrativ, financiar, ekonomik dhe të pronave të Institucionit.

Anëtarët e Këshillit të Administrimit të Universitetit të Arteve janë: 
  1. Dr. Elida Rapti - Kryetar
  2. Prof. Najada Hamza
  3. Prof. Asoc. Arben Basha
  4. Dhurata Bozo
  5. Erjon Ndroqi
  6. Shpresa Hodaj

 
Vendime te Keshillit te Administrimit