<

Bordi i Administrimit

Anëtarët e Bordit të Administrimit të Universitetit të Arteve janë: 
  1. Risena XHAJA - Kryetar
  2. Prof. Besnik BISHA
  3. Prof. Arben BASHA
  4. Vladimir LLAKAJ
  5. Lorenc VANGJELI
  6. Aida MARTIRO
  7. Prof. Bujar KAPEXHIU

Sekretare: Znj. Elia PLAKU
Drejtore e Menaxhimit të BNJ dhe Informacionit, P-A

 
:::. Rregullore e Bordit të administrimit
 
:::. Vendime të Bordit të Administrimit