<

Arkiva shkresore & protokoll

Koordinatori për të drejtën e informimit në UART

Email: likuademi@yahoo.com
Tel: 068 40 10 658

Adresa:

Universiteti i Arteve 
Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore 
Tiranë

Orari: E Hënë - E Enjte 08:00 - 16:00
           E Premte 08:00 - 14:00