<

Datat e Provimeve

13/06/2017 - Kalendari i provimeve sezonale, Qershor-Korrik 2017

01/06/2017 - Kalendari i provimeve të mbartura, Qershor 2017

 

----------------------------------------------------------------------------- 

Të vjetra - Arkiv

17/02/2017 - Urdhër i Dekanit - Për marrjen e masave për sezonin e provimeve për semestrin e parë

10/02/2017 - Kalendari i provimeve sezonale, Shkurt 2017

23/01/2016 - Kalendari i provimeve të mbartura, Janar 2017

 

 

31/08/2016 - Kalendari i provimeve të vjeshtës, Shtator 2016

 

09/06/2016 - Kalendari i provimeve sezonale, Qershor 2016

10/05/2016 - Kalendari i provimeve të mbartura, Maj 2016

 

01/02/2016 - Kalendari i provimeve, Shkurt - Mars 2016

 

05/01/2016 - Kalendari i provimeve të mbartura, Janar 2016

 

25/08/2015 - Kalendari i provimeve të vjeshtës, Shtator 2015 FAS

01/06/2015 - Kalendari i Provimeve të Verës

18/05/2015 - Kalendari i Provimeve te Mbartura
 

06/02/2015 - Kalendari i provimeve Sezonale

18/01/2015 - Kalendari i provimeve te mbartura

 

26/08/2014 - Kalendari i provimeve te vjeshtes

04/06/2014 - Kalendari i Provimeve Sezonale
06/06/2014 - Detyrimet per firme


07/05/2014 - Kalendari i provimeve te mbartura
 

22/01/2014 - Kalendari i Provimeve Sezonale