<

Sektori i Investimeve

Luiza GRAZHDANI
Pergjegjëse e Sektorit të Investimeve

Tel: +355 68 90 34 619
Email