<

Senati Akademik

Anetaret e Senatit Akademik te Universitetit te Arteve jane:

 1. Prof. Kastriot Çaushi – Kryetar - Rektor i Universitetit të Arteve
 2. Prof. Dr. Zana Shuteriqi (Prela) - Zv/Kryetar
 3. Prof. Asoc. Ardian Isufi - Dekan i Fakultetit të Arteve të Bukura
 4. Prof. Asoc. Albes Fusha
 5. Prof. Sadik Spahija
 6. Prof. Asoc. Vladimir Myrtezai
 7. Prof. Najada Hamzaj
 8. Prof. Fatmir Miziri
 9. Prof. Petrit Malaj - Dekan i Fakultetit të Artit Skenik
 10. Prof. Ilir Martini
 11. Prof. Gazmend Gjoka
 12. Prof. Miltiadh Kutali
 13. Prof. Asoc. Dr. Erald Bakalli
 14. Prof. Dr. Isak Shehu - Dekan i Fakultetit të Muzikës
 15. Prof. Asoc. Elvis Rudi
 16. Prof. Petrika Afezolli
 17. Prof. Bujar Sykja
 18. Nancy Gjerazi - Student
 19. Rafael Hoxhaj - Student
   


Vendime te Senatit Akademik